Periodo de adaptación. FLEXIBILIDAD TOTAL

Adaptazio denboraldia. GUZTIZ MOLDATUTA

Se adaptará a las necesidades de cada niño y de cada familia.
Nos adaptamos a los turnos de trabajo de los padres ayudando a la conciliación laboral

Adaptazioa ume eta familia bakoitzaren beharraren arabera moldatzen da.
Gurasoen txandak kontutan hartzen ditugu lan munduarekin konziliazioa egiten laguntzeko.

Aspectos sanitarios

Problemas alérgicos
Alergia Arazoak

Si el niño/a  tiene cualquier problema de tipo alérgico deberán comunicarlo cuanto antes. Se le administrará el menú específico para cada alergia.

Umeak alergiaren bat edukiz gero, ahalik eta azkarren jakin behar dugu. Berarentzat komenigarria den menua emango diegu.

Ponerse enfermo
Gaixotzean

Si el niño/a enfermara en la Haur Eskola, nos pondremos en contacto con los familiares y será trasladado a un centro sanitario si fuera necesario.

Umea Haur Eskolan gaixotzen bada, familiarekin jarriko gara harremanetan eta behar izanez gero osasun zentro batera eramango genuke.

Para evitar posibles contagios o focos de infecciones no acudirán a la haur eskola los niños o niñas que presenten los siguientes síntomas:

Infekzio-fokuak edo gerta daitekeen kutsadurik ez izateko, hurrengo sintomak dituen neska-umeak ez dira Haur Eskolara etorriko:

Normas de salud
 • Si tiene fiebre en las últimas 24 horas.
  Azken 24 ordutan sukarra izan badute.
 • Diarrea, más de 3 deposiciones anormales al día.
  Beherakoa edo kakapirri badu, hau da, egun berean 3 aldiz edo gehiago kaka txarrak egiten baditu.
 • Vómitos, no habituales.
  Ohikoak ez diren okak.
 • Enfermedades contagiosas como pueden ser (conjuntivitis, sarampión, varicela u otras).
  Kutsatzen diren gaixotasunak, hauek besteak beste: konjuntibitis, elgorria, barizela eta abar.